Hana Dolečková - průvodkyně rodinnou historií

PŘEDCI V NÁS

Zajímá vás odkud pocházíte a kde máte své rodinné kořeny?
Cítíte na místech kde žili vaši předkové zvláštní energii?
Kdo byli ti lidé, o kterých vám vyprávěla babička a jejichž jména už jste zapomněli?
Hledáte výjimečný dárek vhodný pro životní jubileum?
Nevíte jak sestavit rodokmen nebo nemáte dost času?

Podobné otázky jsem si kladla i já a jejich zodpovězení mi díky sestavení vlastního rodokmenu přineslo veliké obohacení a doplnění sebe samé.

Jsem členkou České genealogické a heraldické společnosti v Praze, rodopisem se zabývám 12 let a už jsem pomohla znovuobjevit a připomenout tisíce předků a příbuzných.

Pomohu vám poodkrýt minulost vaší rodiny, objevím a připomenu jména vašich předků a zprostředkuji vám jedinečný osobní zážitek.

Cesta k vašemu rodokmenu

1. Promyslíte, co vás zajímá

všichni přímí předci
přímá linie - otcovská / mateřská
hledání jednotlivců
konzultace vlastního bádání
poradím, pokud nevíte

2. Předáme si informace

vstupní data
termíny
speciální požadavky


3. Čas pro vaše těšení a mé bádání

hledání, pátrání a překládání
kontaktování úřadů
doplňování o mimomatriční údaje
sepsání knihy s nalezenými daty

4. Vydáte se na cestu objevů po historii své rodiny

seznámíte se se svými předky
otevřou se vám nové rodinné perspektivy
objevíte nové souvislosti